Renovering av sprickor i betongplatta & grundförstärkning. Häverödal i Hallstavik

Sprickor i betongen är ett av de vanligaste tecknen på sättningsskador. Det var det som hade hänt ett par från Häverödal i Hallstavik. Vi åkte ut till Gottstavägen och bekräftade att skadorna berodde på sättningar. Vi tätade sprickorna med Epoxi som är ett vanligt material för att laga betongsprickor. Metoden för grundförstärkning var denna gång piling, det vill säga att borra ned pålar som stöder upp konstruktionen.

Är din fastighet i behov av grundförstärkning? Kontakta våra experter idag för snabb expertrådgivning och gratis offert.

Kontakta oss idag!


Bifoga gärna eventuella dokument, bilder eller ritningar

Offert? Klicka här